We Admit

Admit vil bygge tillit gjennom å dele kompetanse, og ledes bidra til utvikling og bærekraftig vekst for din organisasjon og dine ansatte. Kompetanseheving skaper trygghet og mestring og fordrer forpliktelse, ansvarliggjøring og engasjement fra den enkelte.

Våre tjenester

Teambygging

Å sette sammen de riktige menneskene for å gjøre en jobb kan være utfordrende. Vårt råd er å sette sammen Team basert på egnethet til oppgaven, og ikke i kraft av hvilken stilling man har i organisasjonen. I en tid med store endringer, bør du også ha det det best egnede teamet i styret og i toppledelsen til å lede din bedrift.

Økonomisjef til leie

Hos oss kan du leie en økonomisjef på deltid og selv velge hvor mye han skal jobbe hos dere. Økonomisjefer fra oss har den primære fokusen på daglig drift, men er også kompetente forretningsutviklere.

Fremtidsverkstedet vårt

Sammen med våre kunder kjører vi jevnlig workshop i vårt Fremtidsverksted. Her ser vi på ny teknologi, der 3D tegning og konstruksjon er ett område som utpeker seg. Det å kunne simulere og visualisere uten å faktisk bygge først vil endre markedet totalt. Nevnes må også endringer som følge av miljø og bærekraftsmål

Controller

Trenger du en som følger med på tallene? Hjelper deg med å sikre korrekt prisfastsetting, regner på ulike alternativer for mer lønnsom drift? Spør oss om en controller.

Styrerådgiver

En styrerådgiver holder orden på styrearbeidet og de lovpålagte oppgavene samt bistår med kompetanse på aksjeloven generelt. Prøv også vår løsning med digitale styrerom.

Forretningsutvikler

En fellesnevner for våre konsulenter som arbeider med forretningsutvikling er at de har mange års erfaring, gjerne fra lederposisjoner i næringslivet.

Vi starter en tenketank om endringer i tiden. Bli med oss noen timer der vi deler tanker om nåtid, nye trender og fremtidsscenarioer satt inn i en strategisk sammenheng. Vi har svært mye vi ønsker å vise deg, og vi veldig gjerne høre dine tanker om fremtiden.

Strategiarbeid

stemingsbilde norsk fjell
Strategi

Kan du teknisk sett gjøre i kantinen. Men å tenke utenfor boksen gjør du best i innspirerende omgivelser.

God mat og drikke
Ferdig program

Vi har ferdige program og opplegg for små og mellomstore bedrifter i naturskjønne omgivelser på Sunnmøre.

Stemningsbilde av norsk fjord
Pakker

Vi har pakker for enten styret, hele ledergruppen eller full pakke med ledergruppen og tillitsvalgte.

Ta kontakt

Borgundvegen 340, 6009 Ålesund

Admits hovedkontor

+47 70 32 93 80

Kontaktperson Nina Viddal

+47 969 23 009