Kort oppsummert

Admit formidler kunnskap om metoder, og yter tjenester og rådgivning om systemer for helhetlig virksomhetsstyring til små- og mellomstore virksomheter i Norge. Med vårt tjeneste- og produktspekter ønsker vi å bidra til å løse disse bedriftenes behov for varig, sikker og lønnsom drift.