Våre tjenester

Forretningsutvikler

Fortell oss om dine utfordringer. Endringsledelse er utfordrende og vår erfaring er at man som regel i slike situasjoner trenger bistand utenfor bedriften. Mer informasjon om Forretningsutvikler

Prosjektleder

For å få tilstrekkelig fremdrift i prosjekt, viser det seg ofte at det er behov for noen utenfor bedriften som pådriver og koordinator. Svært ofte er ulike datasystemer og informasjonsteknologi involvert. Fortell oss om behovet ditt, så finner vi en prosjektleder til deg. Mer informasjon om Prosjektleder

Økonomisjef til leie

Økonomisjefen er ofte daglig leders høyre hånd. Har du som daglig leder altfor mange oppgaver? Er bedriften for liten til å ha egen økonomisjef? Husk at regnskapsførere ikke alltid er gode økonomisjefer. En god økonomisjef har alltid blikket vendt fremover! Spør oss om en økonomisjef på deltid. Mer informasjon om Økonomisjef til leie

Controller

Trenger du en som følger med på tallene? Hjelper deg med å sikre korrekt prisfastsetting, regner på ulike alternativer for mer lønnsom drift? Mer informasjon om controller.

Styresekretær

Hold orden på styrearbeidet. Unnlatelse på dette området kan raskt medføre styreansvar.