Styrerådgiver

Næringslivet opplever tøffe tider og mange bedrifter må gjøre endringer, både strategisk og digitalt, for å overleve. Vi står i ei tid der struktur, kontroll og digitalisering av styrearbeid og lovpålagte oppgaver bør ha ekstra høy prioritet.

En styrerådgiver fra Admit vil bidra med erfaring og kompetanse og vil bl.a. ta ansvar for planlegging og gjennomføring av styremøter/generalforsamling. Styrerådgiveren vil bidra til forbedret struktur, oversikt over aksjelovens pålagte oppgaver og digital dokumentasjon. I tillegg kan man bidra inn mot strategiarbeid og digital virksomhetsutvikling. Noe som igjen vil frigi verdifull tid og energi for daglig leder/styreleder.

Dokumentasjon av styrets arbeid er svært viktig. Etter at reglene i aksjeloven ble skjerpet, ser vi en økende tendens til at kreditorer velger å gjøre styremedlemmer erstatningsansvarlig dersom en bedrift går konkurs. Har man da ikke den nødvendige dokumentasjon på styrets vurderinger, kan styremedlemmer bli gjort personlig ansvarlig for økonomiske tap. En advokat uttalte til oss en gang: «Jeg har sett en rekke dommer på at folk er blitt dømt for å unnlate å vurdere, men jeg har enda ikke sett noen dømt for å «ta feil».

Om styrets arbeid og årsplan I tillegg til faste saker som går igjen på alle styremøter, er det lagt opp til årlige tema, der man tar for seg ulike sektorer i virksomheten og går igjennom disse områdene. Omfanget tilpasses den enkelte bedrift der både størrelse og ikke minst situasjonen bedriften er i, er avgjørende. Loven stiller krav til at styret skal ha oversikt og kontroll, og det blir derfor opp til det enkelte styre å vurdere behovet og omfanget på styrearbeidet. Vårt forslag til årsplan er basert på en normal driftssituasjon for vanlige
aksjeselskap uten bedriftsforsamling (ikke ASA).

 

Årsplan med styrearbeid i pakker tilpasset din bedrift:

Med en styrerådgiver fra Admit får du med en digital verktøykasse, som bl.a. inneholder årsplan for styrets arbeid, maler for protokoller, ansvars-matriser og en rekke andre verktøy som Admit sine konsulenter benytter i sitt daglige virke. Årsplanen bygger på anerkjent litteratur med årsplaner på både 4, 6 og 8 møter pr. år.