Styresekretær

Digitale styrerom

Trenger du en samtalepartner, eller en som følger med på bedriften fra utsiden? Hjelper deg med å holde orden på styrearbeid og lovpålagte oppgaver? Spør oss om en Styresekretær.

  • Forslag til årsplan for styrets arbeid. Med denne årsplanen er du forholdsvis sikker på at du en gang i året har gått gjennom og kvalitetssikret at nødvendige kontroll- og strategioppgaver er ivaretatt
  • Vi anbefaler 4-6 styremøter per år, og i styrets årsplan ligger ferdige forslag til agenda
  • Ansvarsmatrise der de fleste oppgaveområder i bedriften er opplistet og fordelt mellom personer i din organisasjon
  • Styresekretæren holder orden på lovpålagte protokoller, og bistår med kompetanse på aksjeloven
  • Admit arbeider med et digitalt styrerom og med videomøter. Det betyr at en del av styremøtene kan avvikles uten at man møtes. Lange reiser og bortkastet reisetid gir effektivt styrearbeid