Om oss


Sunnmøre i
inspirerende
omgivelser

Admit – med fokus på prestasjonsøkning for bedrifter. I Admit ønsker vi å bistå våre kunder med å oppnå varig, lønnsom og sikker drift.

Admit sitt konsept for helhetlig virksomhetsstyring gir synergieffekter gjennom bruk av anerkjente metoder for forretningsutvikling kombinert med smarte IT-løsninger og aktiv bruk av gode styringssystemer for arbeids- og vareflyt i bedriften. Vi er svært opptatt av å sikre god og korrekt informasjonsflyt som støtte for gode beslutninger. Dette sammen med fokus på ulike metoder og verktøy for forretningsutvikling, strategiprosesser, veiledning og bistand i aktivt styrearbeid og støtte for daglig leder gir gode resultater, forutsatt at bedriften har den nødvendige gjennomføringsevne.

Admit ble etablert i 1986. Etter en bevisst vekststrategi som ble lagt i 2003 vokste selskapet til rundt 20-25 ansatte. I 2018 valgte vi å selge datterselskapene Admit Regnskap AS og Admit Systemer AS.

Aktivitetsområdet «Forretningsutvikling» arbeider vi nå med å videreutvikle.

Vi ønsker oss en tidsriktig og moderne «grunnmur» og vil derfor bruke noe tid på dette arbeidet.

I mellomtiden bistår vi bedrifter med styrearbeid, prosjektledelse, finansiering, prosessoptimalisering og økonomisjef til leie. Ikke nøl med å ta kontakt!

Kunnskapsbasen vår

Partnere

Terje Græsdal

Terje er gründer og konsulent for Admit AS med erfaring som problemløser og utvikler i små og mellomstore selskaper. Han trives godt med å utvikle lønnsomhet i bedrifter.

Lars Per Brandal

Lars er utdannet intensivsykepleier og tok i tillegg utdanning både i det militære og på BI. Han jobbet flere år i det offentlige før han startet sin første private virksomhet innen HMS, skipsmedisin og opplæring.

Lidvar Sunde

Lidvar er diplomøkonom fra BI, og hans hovedområde er forretningsutvikling. Lenge jobbet han som bedriftsrådgiver i en av Norges største banker og har i tillegg erfaring fra flere finansieringsselskaper.

Salg og Marked

Nina Viddal

Nina er utdannet innen administrasjon og ledelse og har lang fartstid fra reiselivsnæringen der hun har fungert både som mellomleder og daglig leder.

Marius Karlsen

Marius er utdannet innen digital markedsføring. Han bruker kunnskapen sin til å hjelpe bedrifter oppnå sine forretningsmessige mål ved å ta i bruk kreative metoder for digital kommunikasjon.

Konsulenter

Dagfinn Helsem

Dagfinn er utdannet innen økonomi og marked. Han har styreerfaring innen industri, og tjenesteytende virksomheter og lang ledelseserfaring innen kjededrift, industri og produksjon. 

Arne Monsholm

Arne har både teknisk og økonomisk utdannelse, og har lang erfaring med markedsføring, salg og implementering av avanserte IKT-systemer for både landbasert industri, offshore- og skipsindustri.

Jon Ivar Håvold

Jon Ivar er doktor ingeniør fra NTNU og siviløkonom fra Strathclyde University i Glasgow. Han har erfaring fra styrer og utvalg innen undervisning, forskning, handel, forsikring, finans og fiskeoppdrett.

Sveinung Vemøy

Sveinung Vemøy er utdanna kjemilaborant, sykepleier, har befalsutdanning og lederutdanning. Fagområder er prosessforståelse og prosessdesign, samt rådgivning i HMS, beredskap, kvalitetsstyring og ISO-krav.

Tomas Brandal Myklebust

Tomas Brandal Myklebust er psykolog, spesialist i klinisk nevropsykologi og pedagog. Han har lang erfaring som mental trener for toppidrettsutøvere og kunder fra næringslivet.

Deg?

Vi er alltid åpen for å få med dyktige folk på laget. Sitter du på verdifull kompetanse eller er du ung og nytenkende? Kontakt oss!

Bestill tid

Om du ønsker å bestille gratis konsultasjonstime eller delta på fremtidsverkstedet så kan du reservere tid her.

Terje Græsdal

Konsulent

Reserver gratis konsultasjonstime eller delta på fremtidsverkstedet nå!

Terje Græsdal

Terje er gründer og konsulent for Admit AS med erfaring som problemløser og utvikler i små og mellomstore selskaper. Han trives godt med å utvikle lønnsomhet i bedrifter, og har bred erfaring fra styrearbeid og ledelse.

Gjennom 30 år har han ledet mange bedrifter gjennom kriser og snuoperasjoner. I sitt arbeid karakteriseres han som nytenkende og en målrettet problemløser. Han har en «kraftig motor» med sterk tro på orden og struktur som ett av flere nødvendige virkemidler for å oppnå gode resultater. Etter test i Jungiansk typeteori har han betegnelsen ENTJ og i team har han spesiell styrke som formidler, ideutvikler og iverksetter.

Kontakt Terje

 • Mobil:924 98 974
Lars Per Brandal

Partner og konsulent

Reserver gratis konsultasjonstime eller delta på fremtidsverkstedet nå!

Lars Per Brandal

Lars er utdannet intensivsykepleier og tok i tillegg utdanning både i det militære og på BI. Han jobbet flere år i det offentlige før han startet sin første private virksomhet innen HMS, skipsmedisin og opplæring. Lars har vært involvert i flere oppstarter og opparbeidet seg solid kompetanse innen innovasjonsdrevet forretningsutvikling.

Erfaringene har gitt han et stort nettverk innen maritime og landbasert virksomheter, både offentlig og privat. Lars sitter i styret til flere selskaper og er i dag partner og konsulent i Admit AS. Hans spisskompetanse er bedriftsrådgivning innen arbeidsmiljø, kommunikasjon, samarbeid og HMS systembygging og kvalitetsarbeid. Lars er en typisk teambygger.

Kontakt Lars

 • Mobil:913 38 484
Lidvar Sunde

Partner og konsulent

Reserver gratis konsultasjonstime eller delta på fremtidsverkstedet nå!

Lidvar Sunde

Lidvar er diplomøkonom fra BI og som konsulent for Admit er hans hovedområde forretningsutvikling. Han har bred og lang erfaring fra privat næringsvirksomhet. Lenge jobbet han som bedriftsrådgiver i en av Norges største banker og har i tillegg erfaring fra flere finansieringsselskaper. Lidvar har utviklet en økonomisk programvare for et av Norges ledende programvareselskap.  

Lidvar arbeider i dag som styreleder og styremedlem i flere selskaper, og er forretningsutvikler for en rekke andre. Dette arbeidet innbefatter strategi, ledelse, omstilling, effektivisering med mer. I sitt arbeid karakteriseres han som energisk, arbeidsom og effektiv. Han bruker systematisk sine ferdigheter og sin erfaring for å komme effektivt i mål med prosjekter. 

Etter test i Jungiansk typeteori har han betegnelsen ESTJ og i team har han spesiell styrke som ideutvikler, iverksetter og gjennomfører.

Kontakt Lidvar

 • Mobil:994 61 020
Nina Viddal

Salg og Marked

Reserver gratis konsultasjonstime eller delta på fremtidsverkstedet nå!

Nina Viddal

Nina er utdannet innen administrasjon og ledelse og har lang fartstid fra reiselivsnæringen der hun har fungert både som mellomleder og daglig leder. Hun har vært med å gründe flere bedrifter og driver idag sin egen vingård i Hjørundfjorden, hvor hun også bor. Salg og markedsføring har fulgt henne gjennom karrieren og hun ivrer etter å skape gode, relevante og varige relasjoner.

Nina har opparbeidet seg et stort nettverk og kjennskap til næringslivet i regionen og har hatt en rekke styreverv i ulike bransjer.

Etter test i Jungiansk typeteori har hun betegnelsen ENFJ og har spesiell styrke som formidler og veileder.

Kontakt Nina

 • Mobil:969 23 009
Marius Karlsen

Konsulent

Reserver gratis konsultasjonstime eller delta på fremtidsverkstedet nå!

Marius Karlsen

Marius er utdannet- og har spisskompetanse innen digital markedsføring. Han bruker kunnskapen sin til å hjelpe bedrifter oppnå sine forretningsmessige mål ved å ta i bruk kreative og nytenkende metoder for digital kommunikasjon. Miksen av kunnskap innen digital markedsføring og webdesign gjør Marius til en meget attraktiv konsulent for bedrifter som jobber agilt og er nytenkende.

Marius er en nysgjerrig person som i ung alder fikk interesse for forretningsvirksomhet og entreprenørskap. Han er spesielt interessert i skjæringspunktet mellom teknologi og mennesker, og holder seg stadig oppdatert på det nyeste innen markedsføring og teknologi.

Etter test i Jungiansk typeteori har han betegnelsen INTP og i team har han spesiell styrke som nytenker, ideutvikler og iverksetter.

Kontakt Marius

 • Mobil:993 12 420
Dagfinn Helsem

Konsulent

Reserver gratis konsultasjonstime eller delta på fremtidsverkstedet nå!

Dagfinn Helsem

Dagfinn er utdannet innen økonomi og marked. Han har styreerfaring innen industri, og tjenesteytende virksomheter og lang ledelseserfaring innen kjededrift, industri og produksjon. 

Dagfinn er en person med mye restverdi og energi. Han er født nysgjerrig og glad, og brenner for å gjøre en forskjell innen menneskeverd og miljø. 

Andre nøkkelferdigheter:

 • Ledelse – få laget til å samhandle, endringsledelse. 
 • Motivasjon – måloppnåelse ved KPI og handlingsplaner. 
 • Analyse, – økonomisk analyse, markedsanalyse. Økonomisk bevisstgjøring.
 • Tillitsbasert kommunikasjon og relasjonsbygging. 

Kontakt Dagfinn

 • Mobil:928 35 444
Arne Monsholm

Konsulent

Reserver gratis konsultasjonstime eller delta på fremtidsverkstedet nå!

Arne Monsholm

Arne har både teknisk og økonomisk utdannelse, og har lang erfaring med markedsføring, salg og implementering av avanserte IKT-systemer for både landbasert industri, offshore- og skipsindustri. Han har lang erfaring som daglig leder og som mellomleder i moderne teknologibedrifter, samt som styreleder i flere bedrifter

Arne er en ryddig og kunnskapsrik person med bred teknisk innsikt, og han er lett å samarbeide med. Han har svært god forståelse for arbeidsprosesser og hvordan moderne IKT-systemer kan brukes for å effektivisere bedrifter, spesielt innen tekniske disipliner. Han har lang erfaring med å holde presentasjoner for små og store grupper, og behersker både norsk og engelsk svært godt både muntlig og skriftlig.

 I 2019 etablerte Arne bedriften Ciratech AS, som selger teknisk programvare og konsulenttjenester. Etter test i Jungiansk typeteori har han betegnelsen ESTP og er en handlingsrettet, prosessrettet, praktisk og faktaorientert type. 

Kontakt Arne

 • Mobil:900 82 212
Jon Ivar Håvold

Konsulent

Reserver gratis konsultasjonstime eller delta på fremtidsverkstedet nå!

Jon Ivar Håvold

Jon Ivar er doktor ingeniør fra NTNU og siviløkonom/MBA fra Strathclyde University i Glasgow. Han har arbeidserfaring fra produksjon, FoU, produktutvikling, markedsføring og salg, telekommunikasjon og data, opplæring og undervisning. 

Han har arbeidet med plast, jern og stål, telekommunikasjon, sjø-, oppdretts- industri- og privat forsikring, undervisning og trening. Jon Ivar har hatt faglige lederoppgaver, forsket og undervist ved Høgskolen i Ålesund og NTNU i 25 år, de siste årene som professor i arbeids og organisasjonspsykologi og «maritime human factors». 

Jon Ivar har et betydelig nettverk og erfaring fra styrer og utvalg innen undervisning/opplæring, forskning, handel, forsikring, finans, fiskeoppdrett. Han karakteriseres som en kreativ og løsningsorientert person med bred kunnskapsbase. 

Kontakt Jon Ivar

 • Mobil:975 36 195
Sveinung Vemøy

Konsulent

Reserver gratis konsultasjonstime eller delta på fremtidsverkstedet nå!

Sveinung Vemøy

Sveinung er utdanna kjemilaborant, seinare sjukepleiar og har befalsutdanning i Hærens sanitet, samt leiarutdanning fra Høgskulen i Volda. Han var leiar av heimetenestene i Sykkylven i 8 år, ambulansesjåfør og i ein periode lærar ved sjukepleiarhøgskulen i Ålesund. 

Han var med og å starte Muritunet Rehabiliteringssenter i 1994, og har sidan arbeidt der som Sjefssjukepleiar, seinare Kvalitetsleiar. Han er sertifisert Quality Manager(QA) og Quality Lead Auditor(QLA) gjennom Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på ÅS. Han har også hatt fleire oppdrag som gjesteforeleser ved same utdanningsstad. 

Sveinung blir no utleigd som konsulent gjennom Muritunet AS, og har hatt fleire oppdrag innan rådgiving for ISO 9001 og 14001-sertifiseringer, samt HMS, beredskap og risikovurdering. Dette for både helseføretak, helseinstitusjoner, møbel og maritime verksemder. 

Han har gjennomført Nasjonal Innovasjonsskule ved Høgskolen i Lillehammer., har spisskompetanse innan prosessforståing og prosessdesign, samt rådgiving i HMS, beredskap, kvalitetsstyring og  ISO-krav. Sveinung er iderik, strukturert og likar å bygge system. Ved test i Jungiansk typeteori  er han ein INFP, og i team spesiell styrke som veileder, nytenker og oppretthalder. 

Kontakt Sveinung

 • Mobil:926 85 446
Thomas Myklebust

Konsulent

Reserver gratis konsultasjonstime eller delta på fremtidsverkstedet nå!

Tomas Brandal Myklebust

Tomas Myklebust er psykolog, spesialist i klinisk nevropsykologi og pedagog. Han har arbeidet i 12 år ved nevroklinikken ved Ullevål universitetssykehus, og har lang erfaring med prestasjonsutvikling innen toppidrett og næringsliv. 

Tomas er også en ettertraktet foredragsholder og foreleser av temaer innen hjerneforskning og psykologi. Innenfor næringslivet arbeider Tomas med organisasjonskultur, konflikthåndtering og lederutvikling. Han er også coach og har samarbeidet tett med både toppidrettsutøvere, toppledere og gründere. 

Vi alle kan utvikle oss, lære nye ting og oppnå våre mål gjennom å bli mer bevisste på hvordan vi tenker og handler

Kontakt Thomas

 • Mobil:482 06 606