Økonomisjef til leie

Daglig leders høyre hånd

Mange bedrifter trenger en økonomisjef men nøler med ansettelse, eller har ikke størrelsen til å forsvare en økonomisjef. Hos oss kan du leie en økonomisjef på deltid og selv velge hvor mye han skal jobbe hos dere.

Økonomisjefer fra oss har den primære fokusen på daglig drift, men er også kompetente forretningsutviklere som kan komme med råd dersom det oppdages forbedringspotensiale i din bedrift.

En god økonomisjef tar hånd om økonomien og gir råd til daglig leder om økonomi og drift. Han lager gode og ikke minst riktige rapporter og sørger for god kvalitetskontroll slik at du kan stole på rapportene. Han er dyktig i budsjettarbeid og gir beskjed i god tid om avvik både på resultat og likviditet.

Videre er han opptatt av hele virksomheten og interesserer seg for styringsdata og indikatorer som gir tidlig varsling om uønsket utvikling. Han er opptatt av driften og har fokus på sløsing med tid og ressurser. Han er kort og godt opptatt av gode prestasjoner i bedriften.

Justerbar stillingsprosent måned for måned

25 %
Januar
1 %
Februar
1 %
Mars