Forretningsutvikling

Datadrevet innsikt

Fortell oss om dine utfordringer. Endringsledelse er utfordrende og vår erfaring er at man som regel i slike situasjoner trenger bistand utenfor bedriften.

En fellesnevner for våre konsulenter som arbeider med forretningsutvikling er at de har mange års erfaring, gjerne fra lederposisjoner i næringslivet. Erfaringsbakgrunnen er gjerne svært variert. Når vi kombinerer dette med verktøy som «styrets årsplan, SWOT-analyser, forretningsplaner, Lean, Balanced Scorecard, Activity Based Costing og en rekke andre styrings- og analyseprinsipper gir det godt grunnlag for å gjennomføre nødvendige «grep» mot et mål om varig, lønnsom og sikker drift for våre kunder.

Forretningsutvikling 2.0

Admit søker pilotbedrifter til å teste ut det vi kaller forretningsutvikling 2.0. Dette er neste generasjons forretningsutvikling for SMB markedet for å møte endringene samfunnet vårt er inne i. Den industrielle revolusjonen tok livet av en hel rekke bedrifter og var såkornet for helt nye. Nå står vi foran en lignende revolusjon og det siste du bør gjøre er å forholde deg passivt.