Forretningsutvikler

Fortell oss om dine utfordringer. Endringsledelse er utfordrende og vår erfaring er at man som regel i slike situasjoner trenger bistand utenfor bedriften.

En fellesnevner for våre konsulenter som arbeider med forretningsutvikling er at de har mange års erfaring, gjerne fra lederposisjoner i næringslivet. Erfaringsbakgrunnen er gjerne svært variert. Når vi kombinerer dette med verktøy som «styrets årsplan, SWOT-analyser, forretningsplaner, Lean, Balanced Scorecard, Activity Based Costing og en rekke andre styrings- og analyseprinsipper gir det godt grunnlag for å gjennomføre nødvendige «grep» mot et mål om varig, lønnsom og sikker drift for våre kunder.