Corona dugnad

Regjering, organisasjoner og næringsliv står på for å finne løsninger for krisen Corona-viruset gir. Admit er med på dugnaden og gir en gratis time med konsultasjon om hvordan din bedrift kan takle krisen. Vi kan for eksempel gi råd om permisjon av ansatte eller hvordan du kan ta del i regjeringens krisepakke. Andre eksempler på tema:

  • strakstiltak på likviditet og økonomi
  • dialog og avtaler med finansielle institusjoner
  • navigasjon gjennom et regelverk i stadig endring
  • styrearbeid i krisesituasjon
  • hvordan sko seg til “ny start”
  • permitteringer
  • ivaretakelse av alle ansatte og deres kompetanse
  • holde motivasjon og kultur ved like i uvanlig arbeidssituasjon
  • ivareta og bygge team i krisetid
  • hms-gjennomgang

Admit har som hovedfokus, å bidra til bærekraftig forretningsutvikling, for små- og mellomstore bedrifter. Nå ønsker vi å bruke vår kompetanse og lange erfaring til å hjelpe næringslivet i denne krisen vi står ovenfor. Vi håper også at en times rådgivning gir deg den nødvendige trygghet og dekning for videre rådgivningstjenester.

Bestill tid

Reserver tid til gratis konsultasjon. Vi har gode verktøy for videokonferanse som ikke trenger at du installerer noe som helst. Vi kan også snakke på telefon om du foretrekker det.