Controller

Trenger du en som følger med på tallene? Hjelper deg med å sikre korrekt prisfastsetting, regner på ulike alternativer for mer lønnsom drift? Spør oss om en controller.

Noe av innholdet i verktøykassen

  • Budsjett – drift, balanse og likviditet
  • Prognose
  • Budsjett og resultatoppfølging
  • Rapportering
  • Kontantstrømanalyse
  • Kalkulasjon og prisfastsetting
  • Aktivitetsbasert kalkulasjon – ABC
  • Balanced scorecard

Spør etter en Controller