Admit bloggen

HMS og HR
Tomas Brandal Myklebust

10 råd til leiarar under koronautbrotet

Vær tydeleg og nærverandeGi konkret og spesifikk informasjon om kva som er aktuellearbeidsoppgåver. Bruk telefon eller video heller enn berre e-post ogskriftleg kommunikasjon. Ha rett

Les mer »

Tidligere innlegg

Sort svane
Digitalisering
Lars Per Brandal

Har vi en «sort svane»?

En sort svane er «En begivenhet, positiv eller negativ, som anses usannsynlig, men forårsaker enorme konsekvenser».( Nassim Nicholas Taleb  i boken The Black Swan: The Impact

Les mer »
Økonomistyring
Terje Græsdal

Bidragskalkyle og lønnsomhet

Om dekningsbidrag, faste- og variable kostnader. Fra vårt eksempel, der vi benytter minibuss for å illustrere regnestykket og hvordan vi kalkulerer og beregner lønnsomhet I

Les mer »