Bidragskalkyle og lønnsomhet

Foto: Minibuss Stene AS

Om dekningsbidrag, faste- og variable kostnader.

Fra vårt eksempel, der vi benytter minibuss for å illustrere regnestykket og hvordan vi kalkulerer og beregner lønnsomhet

I vårt forrige innlegg viste vi hvordan vi beregnet faste og variable kostnader. Vi baserte vår kalkyle på en årsomsetning på Kr. 1.200.000, der variable kostnader var 75% av omsetningen og månedlige faste kostnader på Kr. 15.000. Fra tabellen under, ser vi nå at vår bidragskalkyle blir slik:

TekstMånedligÅrlig
Salg (100%)+ 100.000+ 1.200.000
Variable kostnader (75%)– 75.000– 900.000
Dekningsbidrag (25%)= 25.000= 300.000
Faste kostnader– 15.000– 180.000
Resultat= 10.000= 120.000

Nullpunktsomsetning er et annet tall vi gjerne beregner i en bidragskalkyle. Hvor stor omsetning må vi ha for å gå med overskudd? Vi finner at vi må omsette for Kr. 720.000 pr. år (Faste kostnader delt på dekningsbidraget, kr. 180.000/25%) eller gjennomsnittlig kr. 60.000 per måned. Det betyr at dersom vi en måned omsetter for bare kr. 10.000, så er dekningsbidraget bare kr. 2.500 (25% av omsetningen) og vi sitter igjen med et underskudd på 12.500 (15.000-2.500). Dersom vi skal nå vår kalkulerte årsomsetning på kr. 1.200.000, så må vi må ta igjen den tapte omsetningen en annen måned. Hvis vi ikke tror at vi skal få til det, må kalkylen endres.

Like this article?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter
Share on linkedin
Share on Linkdin
Share on pinterest
Share on Pinterest

Leave a comment