Faste kostnader og variable kostnader – hva er det?

Når vi skal kalkulere pris på produkter og tjenester, eller vi skal lage budsjett for et prosjekt eller et selskap, er det ofte greit å ha et «bilde» av hva som er variable og faste kostnader.

La vi tenke oss at du driver med transport i reiselivsnæringen, for eksempel en minibuss. Da er noen kostnader faste hver måned og noen varierer med bruken av bilen. Faste kostnader er for eksempel leasingleie som må betales enten bilen er i bruk eller ikke. Drivstoff for kjøring varierer med bruken. Dersom du har en avtale med en sjåfør, kommer det an på hva slags avtale du har gjort med sjåføren. Dersom han får lønn etter hvor mange timer eller kilometer han kjører, er det en variabel kostnad. Hvis du derimot ansetter han i fast stilling, vil det være en fast kostnad.

La meg nå belyse dette med et eksempel (Eksempelet tar ikke hensyn til moms og regelverket knyttet til dette):

  1. Du har inngått en avtale om 3 års leasing av en eksklusiv minibuss og betalt 180.000 kroner i forskuddleie.  Denne leien fordeler du over 36 måneder (3 år) som blir 5000 kr.  pr. måned. Leasingleie er kr. 10.000 pr. måned. Avtalen innebærer altså at du får en fast månedlig kostnad på kr. 15.000.
  2. Du inngår en avtale med en Trine som har gyldig førerkort om å være sjåfør i en stilling på deltid. I avtalen er dere blitt enig om at hun får en lønn på 30% av inntjeningen på bilen. I tillegg har du regnet ut at feriepenger og andre sosiale kostnader vil utgjøre 10% av inntektene, slik at kostnaden for «ressursen» Trine vil variere med inntektene og utgjøre 40% totalt. Altså en variabel kostnad på 40% av salget.
  3. Diesel og vedlikehold vil utgjøre 20.000 kr. der du har regnet ut at Trine trolig vil kjøre ca. 100 timer pr. måned og at hun på en måned vil kjøre 600 mil. (snittfart på 60 km/timen). I punkt 4 er omsetningen beregnet til 100.000 kr. og du beregner derfor dette som en variabel kostnad på 20% av salget.
  4. Du regner med å omsette for 100.000 kr. pr. måned. (Husk at vi ikke tar hensyn til moms her. Transportmoms er for tiden 12%). Du regner med å kjøre for ulike aktører i næringen, men de krever 15% i salgs-provisjon for å motta betaling fra kundene, avregne oppgjør og koordinere turene, og vi får altså en variabel kostnad på 15% av salget.

Oppsummert blir bildet slik:

Variable kostnader vil utgjøre 75% av salget (punkt 2, 3 og 4). Det du sitter igjen med er et dekningsbidrag på 25%  (100% – 75%) som du har til dekning av faste kostnader og fortjeneste.

Nå er vi klar til å starte med kalkulasjon og prisfastsetting av produkter. Det kommer i neste innlegg.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *