Hvordan sette korrekt pris på turistprodukter?

Er det du eller konkurrentene som bestemmer? Skal du virkelig konkurrere på pris? Overlater du til konkurrentene å fastsette din pris? Da må du sørge for å ha verdens beste leveranseprosess.

Jeg har utallige ganger gjennom livet blitt fortalt at markedet er så prisbevisst. Er det korrekt? Tja, til en viss grad, men du ser jeg «drar» på det. Jeg vil heller si at markedet er kvalitetsbevisst! Opplever kunden kvalitet, er det min opplevelse at de fleste er betalingsvillig for opplevd god kvalitet. Derfor er min anmodning:

  • Lag grundige og gode kalkyler. Tenk sesong, og arbeid med den opplevde kvaliteten. Tenk nøye på kundereisen, hele veien fra web og fram til evaluering.
  • Til neste gang vi sees – tenk gjennom begrepet kostnader. Økonomene benytter ofte begrepene «faste kostnader» – «sprangvis faste kostnader» og «variable kostnader». Hva ligger i dette, hva har det med pris å gjøre? Hvordan finner vi dette i regnskapet? Hva med direkte- og indirekte kostnader?
  • Hint: Hvordan bør sesongvariasjoner påvirke din håndtering av dette i kalkylene?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *